CV

Tutkinnot ja oppiarvot

 • 2012-2017 Yhteiskuntatieteiden tohtori / Itä-Suomen yliopisto / Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta / Yhteiskuntatieteiden laitos / Sosiologia / Welfare, Health and Management –tohtoriohjelma / väitöskirja leipäjonoista

 • 2005-2011 Valtiotieteiden maisteri / Helsingin yliopisto / Valtiotieteellinen tiedekunta / Sosiaalitieteiden laitos / Sosiaalipolitiikka / Pro gradu -tutkielma EU:n sosiaalipolitiikasta

 • 2005-2009 Valtiotieteiden kandidaatti / Helsingin yliopisto / Valtiotieteellinen tiedekunta / Yhteiskuntapolitiikan laitos / Sosiaalipolitiikka / Sivuaineina valtio-oppi ja sosiologia

 • 2001-2004 Ylioppilas / Mäkelänrinteen urheilulukio

Vaihto-opiskelujaksot ulkomailla

Nykyinen työtehtävä

Aiempi työkokemus

 • 1.8.2017-16.4.2019 Tutkijana Y-Säätiössä

 • 1.9.2015-31.4.2017 apurahatutkija & projektipäällikkö Kaksi Suomea – kasvaako eriarvoisuus? -hankkeessa / Apurahan myöntäjä Koneen SäätiöJakautuuko Suomi -haku / Tarkoitus: väitöskirjatutkimus / Toimipaikka: Helsinki

 • 2015-7.2017 Itä-Suomen yliopiston yhteyshenkilö Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston Tackling Inequalities in Time of Austerity – TITA -hankkeessa / Toimipaikka: Helsinki

 • 1.4.2013-31.8.2015 Projektitutkija, projektipäällikkö ja tohtorikoulutettava / Itä-Suomen yliopisto / Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta / Yhteiskuntatieteiden laitos / Sosiologia (Huono-osaisin Suomi -hanke & Webe-hanke)

  • Apurahan myöntäjä: Suomen Akatemia / Tarkoitus: väitöskirjatutkimus / Rahoituskausi: 1.1.2015-31.8.2015 / Toimipaikka: Helsinki

  • Apurahan myöntäjä: Kunnallisalan kehittämissäätiö / Tarkoitus: Kansallinen ruoka-apututkimus / Rahoituskausi: 1.4.2013-31.12.2014 / Toimipaikka: Helsinki

 • 1.1.2013-31.12.2014 Sivutoimi: Puheenjohtaja / Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO

 • 9.2011-3.2013 Tutkijana Helsingin kaupungin sosiaaliviraston alaisuudessa (nykyään osa HUSia) toimineessa pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Soccassa

 • 5.-8.2011 Tutkimusapulaisena pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämiseen liittyvässä kehittämishankkeessa Soccassa

 • 5-8.2010 Korkeakouluharjoittelijana oikeusministeriön demokratia- ja kieliasioiden yksikössä

 • 9.-12.2009 Korkeakouluharjoittelijana ja toimistovirkailijana Suomen Tukholman suurlähetystössä

 • 3.-6.2009 Korkeakouluharjoittelijana tekemässä Helsingin Vihreiden eurovaalikampanjaa

 • 5.-8.2007 ja 2008 Suunnittelijana vuonna 2008 ja harjoittelijana edellisenä vuonna sosiaalialan osaamiskeskus Sosiaalitaito Oy:ssä

 • 2002-2009 Hok-Elanto Liiketoiminta Oy. Toimin opiskelujen ohessa päivittäistavarakaupassa myyjän, kassavastaavan ja vuorovastaavan tehtävissä

 • 2008-2010 S-P Works Oy, promoottori. Myynninedistämistöitä festivaaleilla ja risteilyaluksilla Suomen ja Ruotsin välillä

 • 1998-2002 Lönnberg Painot Oy / Mainos ja Etiketti. Sitomotyöntekijän ja jälkikäsittelijän tarkkuutta vaativia kirjapainon tehtäviä ruuhka-apulaisena ja kesätyöntekijänä

Muu koulutus

 • 2017 Sitran kestävän talouspolitiikan johtamiskurssi

 • 2014 Valtakunnallinen maanpuolustuskurssi (209.) suoritettu maanpuolustuskorkeakoulussa 2.4.2014

 • 2013-2015 Arkadia 2015 -valmennusohjelma poliittisten nuorisojärjestöjen edustajille

 • 2014 Euroopan parlamentin ja tiedotustoimiston järjestämä EU-akatemia nuorisojärjestöille

 • 2013 Arkkipiispa Kari Mäkisen kutsuseminaari Arvojen Areena 2013

 • 2013 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö Demo Finland ry:n ja YK:n kehitysohjelma UNDP:n poliittisille nuorisojärjestöille järjestämä koulutus ja opintomatka Nepaliin 2013

Kielitaito

 • Suomi äidinkieli

 • Englanti erinomainen suullinen ja kirjallinen taito

 • Ruotsi kiitettävä suullinen ja kirjallinen taito

 • Ranska kohtalainen suullinen ja kirjallinen taito

Opetusansiot

 • 2015-2018    Luentoja Diakonia-ammattikorkeakoulussa opintojaksolla Hyvinvointi ja huono-osaisuus sekä Aikuissosiaalityön ja nuorisososiaalityön lähtökohdat ja Laurea-ammattikorkeakoulussa opintojaksolla Hyvinvointi ja syrjäytyminen sekä Aikuissosiaalityö ja huono-osaisuus

 • 2016-2017    Luentoja Helsingin yliopiston Svenska Social och Kommunalhögskolanissa sekä Turun yliopiston sosiaalityön erikoistumisopinnoissa

 • 2014              Opetusta Kuopiossa Itä-Suomen yliopistossa 4.11.2014 kurssilla Ajankohtaisia sosiologisia kysymyksiä

 • 2014              Luento Tampereen yliopistossa 5.2.2014 kurssilla SOS6.1.2/10.2.3 Sosiaalipolitiikan suuret

 • kysymykset – aineopinnot

 • 2013              Luento Kuopiossa Itä-Suomen yliopistossa 19.11.2013 kurssilla Sosiologisia nykykeskusteluja

Tutkimustyön tieteellinen ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus, julkaisuja

Muut tieteelliset/akateemiset ansiot

Lukuisia luentoja ja alustuksia mm. Sitrassa, Diakonia-ammattikorkeakoulussa, eduskunnassa, kansalaisjärjestöissä, alla esimerkkejä:

 • Sosiaalipolitiikan päivien 2016 ”Hyvinvoinnin ja eriarvoisuuden mekanismit” -työryhmän koordinaattorina toimiminen yhdessä professori Juho Saaren kanssa

 • Keynote-puhujana Diakonia-ammattikorkeakoulun Diak Areena -seminaarissa 20.10.2016, teemana sukupuoli ja eriarvoisuus.

 • Keynote-puhujana Diakonia-ammattikorkeakoulun seminaarissa: Seminar for the Research and Development of Youth Diaconia 14.9.2016

 • Asiantuntija-alustus Sitran kestävän talouspolitiikan johtamiskurssilla, teemalla kestävä hyvinvointi 8.9.2016

 • Hyväksytty abstrakti ja esitys ”Subjective well-being of food aid recipients in the capitals of Finland, Greece and Lithuania” RC19 -konferenssissa 20.8.2016 Costa Rican yliopistossa

 • Asiantuntija-alustus Sitran Kestävän talouspolitiikan johtamiskoulukseen osallistuville 10.2.2016

 • Hyväksytty abstrakti ”Sukupuolittunut huono-osaisuus leipäjonoissa” ja tutkimuksen esittely Sosiaalipolitiikan päivillä 2015 työryhmässä ”Hyvinvoinnin ja eriarvoisuuden mekanismit”

 • Sosiaalipolitiikan päivien 2015 ”Hyvinvoinnin ja eriarvoisuuden mekanismit” -työryhmän koordinaattorina toimiminen yhdessä professori Juho Saaren kanssa

 • Asiantuntijakuuleminen eduskunnan työelämä ja tasa-arvovaliokunnassa: Lausunto eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle: teema budjetin vaikutukset mm. rakennetyöttömyyteen, nuoriin ja pitkäaikaistyöttömiin 21.10.2015

 • Kommenttipuheenvuoro professori Robert D. Putnamin (Harvard) esitykseen Sitran Koulutuskeskiviikko-tapahtumassa teemalla Inequality gap and education 29.9.2015

 • Hyväksytty abstrakti ja esitys “Subjective well-being at the Finnish, Greek and Lithuanian capitals’ breadlines” Absolute Poverty in Europe -konferenssissa 28.8.2015 Salzburgin yliopistossa

 • Hyväksytty abstrakti ”Huono-osaisuuden kasautuminen leipäjonoissa” ja tutkimuksen esittely Sosiologipäivillä 2015 työryhmässä ”Hyvinvoinnin ja eriarvoisuuden mekanismit” sekä päivien toimittajatapaamisessa

 • Sosiologipäivien 2015 ”Hyvinvoinnin ja eriarvoisuuden mekanismit” -työryhmän koordinaattorina toimiminen yhdessä professori Juho Saaren kanssa

 • Esitys ruoka-apututkimuksesta Valtakunnallisilla aikuissosiaalityön päivillä 22.1.2015

 • Esitys ”Yksin asumisen politisoiminen” Itä-Suomen yliopiston Yksinäisyystyöpajassa syksyllä 2014

 • Hyväksytty abstrakti ”Tarpeeksi köyhä leipäjonoon? Ruoka-avun merkitys ihmisten pärjäämiselle” ja tutkimuksen esittely Sosiaalipolitiikan päivillä 2014 työryhmässä ”Hyvinvoinnin ja eriarvoisuuden mekanismit”

 • Sosiaalipolitiikan päivien 2014 ”Hyvinvoinnin ja eriarvoisuuden mekanismit” -työryhmän koordinaattorina toimiminen yhdessä professori Juho Saaren kanssa

 • Hyväksytty abstrakti “Food Aid in a Finnish Welfare State: Crumbs at the Bottom of the Society” ja tutkimuksen esittely neljännessä kansainvälisessä ruokatutkimuksen konferenssissa: Fourth International Conference on Food Studies 2014. Teemasessio Monashin yliopistossa, Italiassa

 • Huono-osaisin Suomi -hankkeen loppuseminaarin järjestäminen 2014: tutkija- & asiantuntijatapaaminen

 • Hyväksytty abstrakti ”Murusia yhteiskunnan pohjalla – ruoka-apua hyvinvointivaltiossa 2010-luvulla” ja tutkimuksen esittely Sosiologipäivillä 2014 työryhmässä ”Terveys, hyvinvointi ja hoiva hyvinvointivaltion jälkeen”

 • Alustus Sitran Uusi turvallisuus -foorumissa 2013 teemasta eriarvoisuus ja turvallisuus

 • Sosiaalipolitiikan päivien 2013 ”Hyvinvoinnin ja eriarvoisuuden mekanismit” -työryhmän koordinaattorina toimiminen yhdessä professori Juho Saaren kanssa

 • Hyväksytty abstrakti ”EU:n ruoka-apuohjelma ja suomalainen ruoanjakotoiminta – tapahtumien ketjuja ja polkuriippuvuutta” ja tutkimuksen esittely Sosiologipäivillä 2013 työryhmässä ”Hyvinvoinnin ja eriarvoisuuden mekanismit”

 • Hyväksytty abstrakti ”It could be anyone of us? Socio-economic status in Finnish breadlines” ja tutkimuksen esittely Sheffieldin yliopistossa pidetyssä Social Policy Associationin vuotuisessa konferenssissa 2013 Iso-Brianniassa

 • Sosiologipäivien 2013 ”Hyvinvoinnin ja eriarvoisuuden mekanismit” -työryhmän koordinaattorina toimiminen yhdessä professori Juho Saaren kanssa

 • Hyväksytty abstrakti ” Pääkaupunkiseudun ruoanjakotutkimus: urbaanin nälän haasteet sosiaalityölle” ja tutkimuksen esittely Sosiaalityön tutkimuksen päivillä 2013 työryhmässä ”Köyhyys, huono-osaisuus ja syrjäytymisestä selviytyminen sosiaalityön tutkimuksen haasteina”

 • Hyväksytty abstrakti ”Pääkaupunkiseudun ruoanjakotutkimus – urbaani nälkä ja sukupolvittunut huono-osaisuus” ja tutkimuksen esittely Sosiaalipolitiikan päivillä 2012 työryhmässä ”Hyvinvoinnin ja eriarvoisuuden mekanismit”

 • Sosiaalipolitiikan päivien 2012 ”Hyvinvoinnin ja eriarvoisuuden mekanismit” -työryhmän koordinaattorina toimiminen yhdessä professori Juho Saaren kanssa

 • Hyväksytty abstrakti ”Ei kenenkään -maalla” – arviointitutkimus kohdennetusta nuorisotyöstä Helsingissä” ja tutkimuksen esittely Sosiologipäivillä 2012 työryhmässä ”Hyvinvointivaltio, hyvinvoinnin riskit ja sosiaaliset tukirakenteet Euroopassa”

 • Hyväksytty abstrakti ”Arviointitutkimus kohdennetusta nuorisotyöstä Helsingissä” ja tutkimuksen esittely Sosiaalipolitiikan päivillä 2011 työryhmässä ”Nuoret sosiaalipoliittisena kysymyksenä”

Yhteiskunnalliset luottamustehtävät ja ansiot

 • 2015-> Varapuheenjohtaja – Vihreät – De Gröna

 • 2017-> kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen jäsen ja kaupunginhallituksen elinkeinojaoston varajäsen Helsingissä

 • 2017-> Uudenmaan maakuntavaltuuston jäsen

 • 2015 Ehdokkaana eduskuntavaaleissa keväällä 2015 Vihreät – De Gröna -listalta Helsingissä

 • 2015 Helsingin yhteisen kirkkovaltuuston & Paavalin seurakuntaneuvoston jäsen

 • 2013-2014 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liiton (ViNO) puheenjohtaja

 • 2014 Ehdokkaana Euroopan parlamentin vaaleissa keväällä 2014 Vihreät – De Gröna -listalta

 • 2014-2017 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS:in hallituksen jäsen

 • 2014-2017 HYKSin psykiatrisen sairaanhoidon lautakunnan jäsen (HUS:in hallituksen jäsenenä)

 • 2013-2017 Helsingin kaupunginvaltuuston varavaltuutettu

 • 2013-2014 Helsingin kaupungin nuorisolautakunnan jäsen

 • 2012 Ulkoministeriön pohjoismaisen yhteistyön tulevaisuutta pohtineen nuorten työryhmän puheenjohtaja

 • 2012 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liiton (ViNO) hallituksen jäsen & kv-vastaava

 • 2012 Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton hallituksen & yhteiskunnallisen vaikuttamisen työryhmän jäsen

 • 2011-2012 Demokratiatyöryhmän jäsen, Federation of Young European Greens (FYEG)

 • 2011 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liiton (ViNO) kansainvälisten asioiden työryhmän puheenjohtaja

 • 2011 Kallion seurakunnan seurakuntaneuvoston jäsen

 • 2010-2011 Vihreän liiton sosiaali- ja terveyspoliittisen ohjelmatyöryhmän jäsen

 • 2009-2010 Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiön (HOAS) valtuuskunnan jäsen

 • 2009 Ylioppilaslehden kustannus Oy:n hallituksen jäsen

 • 2009 Helsingin yliopiston yo-kunnan Vihreät (HyVi) hallituksen jäsen ja kampanja- ja alumnivastaava

 • 2008 Uppsalan suomalaiset opiskelijat (UPSO) ry:n varapuheenjohtaja

 • 2007-2009 Helsingin yliopiston yhteiskuntapolitiikan laitoksen johtoryhmän varajäsen

 • 2007-2012 Vaalilautakunnan varapuheenjohtaja, jäsen, vaalitoimitsija (mm. äänten tarkastuslaskija) ja ennakkoäänestysvirkailija eduskunta- ja kunnallisvaaleissa (Helsingissä ja Uudellamaalla)

 • 2007 Helsingin yliopiston yhteiskuntapolitiikan laitoksen opiskelijoiden ainejärjestö Stigman hallituksen jäsen sekä työelämä- ja yrityssuhdevastaava

 • 2007 Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön ainejärjestölehden toimituskunnan jäsen