koulutus

Koulutus antaa ihmiselle mahdollisuuksia ottaa ohjat omassa elämässään, ja toteuttaa omia kykyjään tavalla joka hyödyttää häntä itseään ja ympäristöään. Koulutus on parhaita tapoja varmistaa ihmisten osallisuutta yhteiskunnassa ja edistää tasa-arvoa niin Suomessa kuin maailmalla

Nykyisen hallituksen tekemissä koulutusleikkauksissa riittää paikattavaa. Tarvitsemme seuraavan vaalikauden aikana miljardi euroa lisää koulutukseen ja sitä on kohdennettava erityisesti ammatillisen koulutuksen vahvistamiseen sekä lähiopetuksen lisäämiseen eri koulutusasteilla. Tutkimusrahoitusta pitää kohdentaa vahvemmin pitkäjänteiseen perusrahoitukseen, jotta tutkijat voivat keskittyä työhönsä jatkuvan tutkimusrahoitusbyrokratian sijaan.

Koulutus tuo myös varmuutta muuttuville työmarkkinoille. Tarvitsemme joustavia kouluttautumismahdollisuuksia työn ohessa ja työttömyyden aikana, jotta kaikilla on valmius pysyä kiinni työssä myös silloin, kun sen vaatimukset muuttuvat. Joillekin tämä vaatii kokonaan uuden ammatin opiskelua, mutta toisille riittää lyhyempikin osaamisen päivittäminen. Tätä varten tarvitaan riittävä koulutustarjonta sekä uudenlaisia koulutuksen tukemisen muotoja. Koulutuksen kautta vastaamme myös niin ilmastonmuutoksen kuin köyhyyden torjunnan haasteisiin.