CV

maria_ohisalo_web_05

Maria Ohisalo

Tutkinnot ja oppiarvot

 • 2012-2017 (arvioitu) Yhteiskuntatieteiden tohtori / Tohtorikoulutettava / Itä-Suomen yliopisto (etätöissä Helsingissä) / Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta / Yhteiskuntatieteiden laitos / Sosiologia / Welfare, Health and Management –tohtoriohjelma
 • 2005-2011 Valtiotieteiden maisteri / Helsingin yliopisto / Valtiotieteellinen tiedekunta / Sosiaalitieteiden laitos / Sosiaalipolitiikka / Pro gradu -tutkielma EU:n sosiaalipolitiikasta
 • 2005-2009 Valtiotieteiden kandidaatti / Helsingin yliopisto / Valtiotieteellinen tiedekunta / Yhteiskuntapolitiikan laitos / Sosiaalipolitiikka / Sivuaineina valtio-oppi ja sosiologia
 • 2001-2004 Ylioppilas / Mäkelänrinteen urheilulukio / Yleisarvosana: Eximia

Vaihto-opiskelujaksot ulkomailla

Nykyinen työtehtävä

Aiempi työkokemus

 • 1.4.2013-31.8.2015 Projektitutkija ja tohtorikoulutettava (YTT) / Itä-Suomen yliopisto / Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta / Yhteiskuntatieteiden laitos / Sosiologia (Huono-osaisin Suomi -hanke & Webe-hanke)

  • Apurahan myöntäjä: Suomen Akatemia / Tarkoitus: väitöskirjatutkimus / Rahoituskausi: 1.1.2015-31.8.2015 / Toimipaikka: Helsinki
  • Apurahan myöntäjä: Kunnallisalan kehittämissäätiö / Tarkoitus: Kansallinen ruoka-apututkimus / Rahoituskausi: 1.4.2013-31.12.2014 / Toimipaikka: Helsinki
 • 1.1.2013-31.12.2014 Sivutoimi: Puheenjohtaja / Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO
 • 9.2011-3.2013 Tutkijana Helsingin kaupungin sosiaaliviraston alaisuudessa (nykyään osa HUSia) toimineessa pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Soccassa
 • 5.-8.2011 Tutkimusapulaisena pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämiseen liittyvässä kehittämishankkeessa Soccassa
 • 5-8.2010 Korkeakouluharjoittelijana oikeusministeriön demokratia- ja kieliasioiden yksikössä
 • 9.-12.2009 Korkeakouluharjoittelijana ja toimistovirkailijana Suomen Tukholman suurlähetystössä
 • 3.-6.2009 Korkeakouluharjoittelijana tekemässä Helsingin Vihreiden eurovaalikampanjaa
 • 5.-8.2007 ja 2008 Suunnittelijana vuonna 2008 ja harjoittelijana edellisenä vuonna sosiaalialan osaamiskeskus Sosiaalitaito Oy:ssä
 • 2002-2009 Hok-Elanto Liiketoiminta Oy. Toimin opiskelujen ohessa päivittäistavarakaupassa myyjän, kassavastaavan ja vuorovastaavan tehtävissä
 • 2008-2010 S-P Works Oy, promoottori. Myynninedistämistöitä festivaaleilla ja risteilyaluksilla Suomen ja Ruotsin välillä
 • 1998-2002 Lönnberg Painot Oy / Mainos ja Etiketti. Sitomotyöntekijän ja jälkikäsittelijän tarkkuutta vaativia kirjapainon tehtäviä ruuhka-apulaisena ja kesätyöntekijänä

Muu koulutus

 • 2014 Valtakunnallinen maanpuolustuskurssi (209.) suoritettu maanpuolustuskorkeakoulussa 2.4.2014
 • 2013-2015 Arkadia 2015 -valmennusohjelma poliittisten nuorisojärjestöjen edustajille
 • 2014 Euroopan parlamentin ja tiedotustoimiston järjestämä EU-akatemia nuorisojärjestöille
 • 2013 Arkkipiispa Kari Mäkisen kutsuseminaari Arvojen Areena 2013
 • 2013 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö Demo Finland ry:n ja YK:n kehitysohjelma UNDP:n poliittisille nuorisojärjestöille järjestämä koulutus ja opintomatka Nepaliin 2013

Kielitaito

 • Suomi äidinkieli
 • Englanti erinomainen suullinen ja kirjallinen taito
 • Ruotsi kiitettävä suullinen ja kirjallinen taito
 • Ranska kohtalainen suullinen ja kirjallinen taito

Opetusansiot

 • 2016 Luento Diakonia-ammattikorkeakoulussa 17.2.2016 kurssilla Aikuissosiaalityön ja nuorisososiaalityön lähtökohdat
 • 2015 Luento Laurea-ammattikorkeakoulussa 20.11.2015 opintojaksolla Hyvinvointi ja syrjäytyminen
 • 2015 Luento Diakonia-ammattikorkeakoulussa 25.8.2015 kurssilla Aikuissosiaalityön ja nuorisososiaalityön lähtökohdat, opintojaksolla Osallisuus ja ohjaus
 • 2015 Luento Laurea-ammattikorkeakoulussa 5.5.2015 opintojaksolla Hyvinvointi ja syrjäytyminen
 • 2015 Luento Diakonia-ammattikorkeakoulussa 16.3.2015 opintojaksolla Aikuissosiaalityö ja huono-osaisuus
 • 2014 Opetusta Kuopiossa Itä-Suomen yliopistossa 4.11.2014 kurssilla Ajankohtaisia sosiologisia kysymyksiä
 • 2014 Luento Tampereen yliopistossa 5.2.2014 kurssilla SOS6.1.2/10.2.3 Sosiaalipolitiikan suuret kysymykset – aineopinnot
 • 2013 Luento Kuopiossa Itä-Suomen yliopistossa 19.11.2013 kurssilla Sosiologisia nykykeskusteluja

Muut tieteelliset/akateemiset ansiot

Lukuisia luentoja ja alustuksia mm. Sitrassa, Diakonia-ammattikorkeakoulussa, eduskunnassa, kansalaisjärjestöissä, alla esimerkkejä:

 • Sosiaalipolitiikan päivien 2016 ”Hyvinvoinnin ja eriarvoisuuden mekanismit” -työryhmän koordinaattorina toimiminen yhdessä professori Juho Saaren kanssa
 • Keynote-puhujana Diakonia-ammattikorkeakoulun seminaarissa: Seminar for the Research and Development of Youth Diaconia 14.9.2016
 • Asiantuntija-alustus Sitran kestävän talouspolitiikan johtamiskurssilla, teemalla kestävä hyvinvointi 8.9.2016
 • Hyväksytty abstrakti ja esitys ”Subjective well-being of food aid recipients in the capitals of Finland, Greece and Lithuania” RC19 -konferenssissa 20.8.2016 Costa Rican yliopistossa
 • Asiantuntija-alustus Sitran Kestävän talouspolitiikan johtamiskoulukseen osallistuville 10.2.2016
 • Hyväksytty abstrakti ”Sukupuolittunut huono-osaisuus leipäjonoissa” ja tutkimuksen esittely Sosiaalipolitiikan päivillä 2015 työryhmässä ”Hyvinvoinnin ja eriarvoisuuden mekanismit”
 • Sosiaalipolitiikan päivien 2015 ”Hyvinvoinnin ja eriarvoisuuden mekanismit” -työryhmän koordinaattorina toimiminen yhdessä professori Juho Saaren kanssa
 • Asiantuntijakuuleminen eduskunnan työelämä ja tasa-arvovaliokunnassa: Lausunto eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle: teema budjetin vaikutukset mm. rakennetyöttömyyteen, nuoriin ja pitkäaikaistyöttömiin 21.10.2015
 • Kommenttipuheenvuoro professori Robert D. Putnamin (Harvard) esitykseen Sitran Koulutuskeskiviikko-tapahtumassa teemalla Inequality gap and education 29.9.2015
 • Hyväksytty abstrakti ja esitys ”Subjective well-being at the Finnish, Greek and Lithuanian capitals’ breadlines” Absolute Poverty in Europe -konferenssissa 28.8.2015 Salzburgin yliopistossa
 • Hyväksytty abstrakti ”Huono-osaisuuden kasautuminen leipäjonoissa” ja tutkimuksen esittely Sosiologipäivillä 2015 työryhmässä ”Hyvinvoinnin ja eriarvoisuuden mekanismit” sekä päivien toimittajatapaamisessa
 • Sosiologipäivien 2015 ”Hyvinvoinnin ja eriarvoisuuden mekanismit” -työryhmän koordinaattorina toimiminen yhdessä professori Juho Saaren kanssa
 • Esitys ruoka-apututkimuksesta Valtakunnallisilla aikuissosiaalityön päivillä 22.1.2015
 • Esitys ”Yksin asumisen politisoiminen” Itä-Suomen yliopiston Yksinäisyystyöpajassa syksyllä 2014
 • Hyväksytty abstrakti ”Tarpeeksi köyhä leipäjonoon? Ruoka-avun merkitys ihmisten pärjäämiselle” ja tutkimuksen esittely Sosiaalipolitiikan päivillä 2014 työryhmässä ”Hyvinvoinnin ja eriarvoisuuden mekanismit”
 • Sosiaalipolitiikan päivien 2014 ”Hyvinvoinnin ja eriarvoisuuden mekanismit” -työryhmän koordinaattorina toimiminen yhdessä professori Juho Saaren kanssa
 • Hyväksytty abstrakti ”Food Aid in a Finnish Welfare State: Crumbs at the Bottom of the Society” ja tutkimuksen esittely neljännessä kansainvälisessä ruokatutkimuksen konferenssissa: Fourth International Conference on Food Studies 2014. Teemasessio Monashin yliopistossa, Italiassa
 • Huono-osaisin Suomi -hankkeen loppuseminaarin järjestäminen 2014: tutkija- & asiantuntijatapaaminen
 • Hyväksytty abstrakti ”Murusia yhteiskunnan pohjalla – ruoka-apua hyvinvointivaltiossa 2010-luvulla” ja tutkimuksen esittely Sosiologipäivillä 2014 työryhmässä ”Terveys, hyvinvointi ja hoiva hyvinvointivaltion jälkeen”
 • Alustus Sitran Uusi turvallisuus -foorumissa 2013 teemasta eriarvoisuus ja turvallisuus
 • Sosiaalipolitiikan päivien 2013 ”Hyvinvoinnin ja eriarvoisuuden mekanismit” -työryhmän koordinaattorina toimiminen yhdessä professori Juho Saaren kanssa
 • Hyväksytty abstrakti ”EU:n ruoka-apuohjelma ja suomalainen ruoanjakotoiminta – tapahtumien ketjuja ja polkuriippuvuutta” ja tutkimuksen esittely Sosiologipäivillä 2013 työryhmässä ”Hyvinvoinnin ja eriarvoisuuden mekanismit”
 • Hyväksytty abstrakti ”It could be anyone of us? Socio-economic status in Finnish breadlines” ja tutkimuksen esittely Sheffieldin yliopistossa pidetyssä Social Policy Associationin vuotuisessa konferenssissa 2013 Iso-Brianniassa
 • Sosiologipäivien 2013 ”Hyvinvoinnin ja eriarvoisuuden mekanismit” -työryhmän koordinaattorina toimiminen yhdessä professori Juho Saaren kanssa
 • Hyväksytty abstrakti ” Pääkaupunkiseudun ruoanjakotutkimus: urbaanin nälän haasteet sosiaalityölle” ja tutkimuksen esittely Sosiaalityön tutkimuksen päivillä 2013 työryhmässä ”Köyhyys, huono-osaisuus ja syrjäytymisestä selviytyminen sosiaalityön tutkimuksen haasteina”
 • Hyväksytty abstrakti ”Pääkaupunkiseudun ruoanjakotutkimus – urbaani nälkä ja sukupolvittunut huono-osaisuus” ja tutkimuksen esittely Sosiaalipolitiikan päivillä 2012 työryhmässä ”Hyvinvoinnin ja eriarvoisuuden mekanismit”
 • Sosiaalipolitiikan päivien 2012 ”Hyvinvoinnin ja eriarvoisuuden mekanismit” -työryhmän koordinaattorina toimiminen yhdessä professori Juho Saaren kanssa
 • Hyväksytty abstrakti ”Ei kenenkään -maalla” – arviointitutkimus kohdennetusta nuorisotyöstä Helsingissä” ja tutkimuksen esittely Sosiologipäivillä 2012 työryhmässä ”Hyvinvointivaltio, hyvinvoinnin riskit ja sosiaaliset tukirakenteet Euroopassa”
 • Hyväksytty abstrakti ”Arviointitutkimus kohdennetusta nuorisotyöstä Helsingissä” ja tutkimuksen esittely Sosiaalipolitiikan päivillä 2011 työryhmässä ”Nuoret sosiaalipoliittisena kysymyksenä”

Tutkimustyön tieteellinen ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus, julkaisuja

Yhteiskunnalliset luottamustehtävät ja ansiot

 • 2015- Varapuheenjohtaja – Vihreät – De Gröna
 • 2015 Ehdokkaana eduskuntavaaleissa keväällä 2015 Vihreät – De Gröna -listalta Helsingissä
 • 2015 Helsingin yhteisen kirkkovaltuuston & Paavalin seurakuntaneuvoston jäsen
 • 2013-2014 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liiton (ViNO) puheenjohtaja
 • 2014 Ehdokkaana Euroopan parlamentin vaaleissa keväällä 2014 Vihreät – De Gröna -listalta
 • 2014- Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS:in hallituksen jäsen
 • 2014- HYKSin psykiatrisen sairaanhoidon lautakunnan jäsen (HUS:in hallituksen jäsenenä)
 • 2013- Helsingin kaupunginvaltuuston varavaltuutettu
 • 2013-2014 Helsingin kaupungin nuorisolautakunnan jäsen
 • 2012 Ehdokkaana kunnallisvaaleissa 2012 Vihreät – De Gröna -listalta Helsingissä
 • 2012 Ulkoministeriön pohjoismaisen yhteistyön tulevaisuutta pohtineen nuorten työryhmän puheenjohtaja
 • 2012 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liiton (ViNO) hallituksen jäsen & kv-vastaava
 • 2012 Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton hallituksen & yhteiskunnallisen vaikuttamisen työryhmän jäsen
 • 2011-2012 Demokratiatyöryhmän jäsen, Federation of Young European Greens (FYEG)
 • 2011 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liiton (ViNO) kansainvälisten asioiden työryhmän puheenjohtaja
 • 2011 Kallion seurakunnan seurakuntaneuvoston jäsen
 • 2010-2011 Vihreän liiton sosiaali- ja terveyspoliittisen ohjelmatyöryhmän jäsen
 • 2009-2010 Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiön (HOAS) valtuuskunnan jäsen
 • 2009 Ylioppilaslehden kustannus Oy:n hallituksen jäsen
 • 2009 Helsingin yliopiston yo-kunnan Vihreät (HyVi) hallituksen jäsen ja kampanja- ja alumnivastaava
 • 2008 Uppsalan suomalaiset opiskelijat (UPSO) ry:n varapuheenjohtaja
 • 2007-2009 Helsingin yliopiston yhteiskuntapolitiikan laitoksen johtoryhmän varajäsen
 • 2007-2012 Vaalilautakunnan varapuheenjohtaja, jäsen, vaalitoimitsija (mm. äänten tarkastuslaskija) ja ennakkoäänestysvirkailija eduskunta- ja kunnallisvaaleissa (Helsingissä ja Uudellamaalla)
 • 2007 Helsingin yliopiston yhteiskuntapolitiikan laitoksen opiskelijoiden ainejärjestö Stigman hallituksen jäsen sekä työelämä- ja yrityssuhdevastaava
 • 2007 Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön ainejärjestölehden toimituskunnan jäsen