Puheenvuoro Helsingin talousarviosta vuodelle 2018

(Puheenvuoro Helsingin kaupunginvaltuustossa talousarvion 2018 käsittelyssä 15.11.2017)
Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

kiitos kaikille talousarvion valmistelijoille. Helsinki kasvaa ja se on oikein. On oikein, että tämä maailman toimivin kaupunki syntyy yhteistyöllä, jossa vannotaan sen nimeen, että kukaan ei tässä kaupungissa jää ulkopuolelle.

Lapsi ei valitse perhettään, johon syntyy, mutta me voimme valita ja olemme nyt valinneet tehdä sellaista kaupunkia, jossa syntymässä saatujen pelikorttipakkojen kokoa tasataan lasten välillä.

Varhaiskasvatus, koulutus, ikäihmisten palvelut, lisäpanostukset sosiaali- ja terveydenhuoltoon, kirjastot, liikuntamahdollisuudet, kulttuuripalvelut…

Todella monta hienoa esimerkkiä halusta sijoittaa ihmisten hyvinvointiin ja yhdenvertaisuuteen. Eikä ole juuri parempia sijoituksia, kuin sijoittaa hyvissä ajoin lapsiin.

Nyt on valittu sijoittaa erityisesti niille alueille ja niihin kouluihin, joissa on enemmän haasteita. Tämä tarvepohjainen lisäraha (positiivinen diskriminaatio) on tutkimukseen pohjautuvaa politiikkaa parhaimmillaan.

Hyvät valtuutetut,

tutkimusten mukaan perheen sosioekonominen asema näkyy lasten sanavarastoissa jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Heikko sosioekonominen perhetausta tarkoittaa liian usein kapeampaa sanavarastoa.

Ihmisryhmien väliset erot syntyvät siis jo näin aikaisessa vaiheessa ja ylisukupolviset ongelmat ehkäisevät monien pääsyä kiinni hyvään elämään ja elämänlaatuun.

Se, että esimerkiksi Keskustakirjasto Oodi ja toisaalta Jätkäsaaren liikuntatilabunkkeri toteutetaan ja että nämä eivät vaaranna lähipalveluja, on mitä keskeisintä. Jokaisella pitää olla mahdollisuus harrastaa, lukea ja liikkua – kasvattaa sosiaalista ja kulttuurista pääomaa – taustasta riippumatta. Köyhyys kun ei ole vain taloudellisten resurssien puutetta.

Pelkällä rahalla ei todella aina muuteta maailmaa. Kyse on myös siitä, mitkä toimintatavat ja -mallit ovat tehokkaimpia ja vaikuttavimpia. Meidän pitää päättäjinä ohjata kaupunkilaisten verorahoja sinne, missä ne tuottavat eniten hyvinvointia tehokkaimmin. Toimintaa on eri sektoreilla jatkuvasti arvioitava.

Eriarvoisuus tulee kalliiksi, ja on siis vain viisasta talouspolitiikkaa sijoittaa ennaltaehkäisyyn ja kaikkien hyvinvoinnin lisäämiseen. Kuten puheenvuoroissa on aiemmin todettu, ei kuitenkaan pidä tuudittautua siihen, että talouskasvu on vain suurta ja auvoisaa tästä eteenpäin. Vastuullista talouspolitiikkaa tarvitaan ja esimerkiksi omaisuuden verottaminen, kuntatasollakin, on yksi keskeinen keino tasoittaa eroja niiden, joilla on enemmän ja niiden, joilla on vähemmän, välillä.