Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten auttamiseksi kehitetyn Luotsi-toiminnan arviointitutkimus julki

Tein Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen tilauksesta arviointitutkimuksen kaupungin kolmen viraston yhdessä resursoimasta palvelusta, Luotsi-toiminnasta. Kaupungin sivuilla tutkimuksesta uutisoitiin seuraavasti:

”Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus, sosiaalivirasto ja terveyskeskus ovat auttaneet yhteistyönä syrjäytymisvaarassa olevia 12–15-vuotiaita nuoria ja heidän perheitään Luotsi-toiminnassa jo vuosia. Monihallinnollisen työn edelläkävijänä se on ainutlaatuinen toimintamalli, jonka 12-vuotisesta taipaleesta on nyt julkaistu tutkimus.

Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Soccan tutkijan Maria Ohisalon julkaisu ”Ei kenenkään maalta” kaikkien maalle: Luotsi helsinkiläisenä kohdennetun nuorisotyön toimintamallina – historiaa, käytäntöjä, tuloksia ja vaikutuksia vuosilta 2000–2012 tarkastelee mm. sitä, mihin toimintamalli kaupungin palvelukentässä sijoittuu, millaisiin tarpeisiin Luotsi ennaltaehkäisevän työn mallina on vastannut ja ketkä toiminnasta ovat hyötyneet. Tutkimus antaa uusia näkökulmia erityisesti yläasteikäisten kanssa työskenteleville.

Tutkimusta varten tehtiin 35 haastattelua. Aiemmissa selvityksissä oli jo haastateltu 50 toimintaan osallistunutta nuorta ja 100 Luotsi-informanttia. Myös tärkeimpien sidosryhmien, kuten koulukuraattoreiden, terveydenhoitajien sekä sosiaali- ja nuorisotyöntekijöiden haastatteluita käytettiin tutkimusaineistona.

Arvioinnissa nostetaan esiin mm. Luotsi-toimintamallin monipuolisuus, moniammatillisuuden ja -hallinnollisuuden edut sekä Luotsin subjektiivinen vaikuttavuus. Eniten Luotsi-toiminnasta näyttävät hyötyvän syrjäänvetäytyvät ja aggressiivisesti käyttäytyvät nuoret.

Ohisalon tutkimuksen mukaan nuoret kokevat, että Luotsi-toiminnalla on ollut vaikutusta heidän elämäänsä pidemmälläkin aikavälillä. Nuoret ovat Luotsin asiakkaina saaneet tukea luotettavalta aikuiselta, apua koulunkäyntiin ja parannettua vuorovaikutustaitojaan. Luotsin kautta he ovat löytäneet myös vaihtoehtoja viettää vapaa-aikaansa.

Sosiaalisten mahdollisuuksien tuottajana Luotsi kohtaa nuoret positiivisella, rohkaisevalla ja kannustavalla tavalla. Luotsi ei vain poista pahoinvointia vaan lisää myös hyvinvointia – ja keskustelua ei käydä vain riskeistä vaan myös mahdollisuuksista.

Ohisalon sanoin kiteytettynä: Luotsi toimii myös siellä, missä pahoinvointi on mahdollista, ei vielä todellista.”

”Ei kenenkään maalta” kaikkien maalle -arviointitutkimus löytyy sähköisenä osoitteesta: http://issuu.com/nuorisoasiainkeskus/docs/luotsiraportti

Alkuperäinen Helsingin kaupungin uutinen löytyy täältä.