Puheenjohtajaksi

Hukkaamme voimavaroja, kun osa ihmisistä yöpyy taivasalla, jää koulutuksen ulkopuolelle ja kun eri sukupuolten osaaminen ei näy työmarkkinoilla lasikattojen vuoksi. Hukkaamme voimavaroja, kun työn vastaanottaminen ei aina kannata.

Hukkaamme voimavaroja, jos uuvutamme työelämälle kaikkensa antavat ja suljemme osan ihmisistä täysin työelämän ulkopuolelle. Monien ongelmien takana on yhteiskunnalliset jäykät ja syrjivät rakenteet, joita muutamme politiikalla.

Haluan rakentaa Suomesta maan, jossa annetut ominaisuudet eivät määritä ihmistä, vaan jokainen voi kukoistaa. Kukoistusta luodaan parhaiten puoluerajat ylittävällä yhteistyöllä, nojaamalla päätöksenteossa vankkaan tutkittuun tietoon ja tarjoamalla kestäviä ratkaisuja, jotka luovat mahdollisuuksia kaikille, eivät kurjista.

Tule mukaan kampanjaan laittamalla viestiä rosa.merilainen(at)kolumbus.fi, maria.ohisalo(at)vihreat.fi ja seuraa mm. Facebookissa.

MARIAN TEESIT (se nedan på svenska*)

ERIARVOISTUMISEN PYSÄYTTÄMINEN

Syrjäyttäminen lähtee usein jo kohdusta. Suomi tarvitsee pitkäjänteisen eriarvoistumisen vastaisen ohjelman. Tuetaan rakentamista, jotta syntyy työtä ja kohtuuhintaisia asuntoja. Ehkäisemällä huono- osaisuutta jo ennalta säästymme inhimillisiltä tragedioilta, säästämme kustannuksissa ja jokainen voi kukoistaa tavallaan.

MAHDOLLISUUKSIEN TYÖMARKKINAT

Työ muuttuu, ja meidän täytyy muuttaa koulutusta, luoda mahdollisuuksia uudelleenkoulutukseen ja vahvistaa ihmisten toimintakykyä muuttuvilla työmarkkinoilla. Tarvitsemme joustavat ja mahdollisuuksia luovat työmarkkinat sekä vahvan perusturvan, joka tarvittaessa auttaa elämässä eteenpäin.

KOHTUUS KESKIÖÖN

Ekologinen jalanjälkemme on maailman suurimpia – pienennetään sitä yhdessä. Asuminen, liikkuminen ja syöminen ovat henkilökohtaisia valintoja, mutta kestävä politiikka luo niille parhaat puitteet. Ilmastonmuutoksen torjuminen ja siihen sopeutuminen vaatii kiertotaloutta, uusia energiainnovaatioita ja vihreän teknologian ja energian ratkaisuja nyt.

KASVUA YMPÄRISTÖN SALLIMISSA RAJOISSA

Toimivat markkinat voivat tuottaa ratkaisuja ilmastonmuutoksen etenemisen hidastamiseksi ja luoda työpaikkoja uusille kestäville aloille. Markkinat tarvitsevat kuitenkin sosiaalista ja ympäristön kestävyyden kannalta olennaista sääntelyä. Tarvitaan myös lisää vihreää yrittäjyyttä.

ROSA MERILÄINEN: MIKSI MARIA OHISALO?

Maria Ohisalon supervoima on yhteistyökyky. Hänellä ei ole tarvetta kerätä ympärilleen samanmielisten klikkiä, vaan hän tulee toimeen kaikkien vihreiden kanssa. Maria Ohisalo on arvostettu myös puolueen ulkopuolella. Yhteistyökyky on ensiarvoista silloin, kun haluaa saada tavoitteensa todella läpi.

Poliitikkona hän näkee asioiden mittakaavan ja ymmärtää yhteiskunnan eri ilmiöiden keskinäisen suhteen: yhteiskunnan eriarvoisuutta on vaikea vähentää, jos talouspolitiikka ei luo vaurautta ja pienituloisten rahat hupenevat kalliisiin asuntoihin. Linjaltaan Maria Ohisalo edustaa vihreiden enemmistöä ja keinoiltaan hän nojaa tieteelliseen tutkimukseen. Maria Ohisalo on asiapentti.

Ei ole lainkaan tavatonta nousta eduskunnan ulkopuolelta puheenjohtajaksi, sillä kokemusta karttuu muuallakin. Vihreät on parhaillaan oppositiossa, joten Ohisalon ei tarvitse aloittaa ministerinpestiltä – siihen valmistautumiseen aikaa on kaksi vuotta ja kolmet vaalit.

Eduskuntakeskustelut ovat toki merkittävä poliittisen keskustelun foorumi, mutta ei missään nimessä ainut. Ei ole kansanvallalle huono juttu, että osallistumme poliittiseen keskusteluun levein hartein ja eduskuntaryhmän puheenjohtajalla on näyttävä rooli.

Maria Ohisalon heikkous on tässä populistien jäytämässä maailmantilanteessa hänen vahvuutensa. Hän ei ehkä ole se puheenjohtaja, joka räväkästi räksyttämällä kerää irtopisteitä. Iloitsen tästä. Juuri nyt kaikkia ihmisiä kunnioittava asiapentti on sitä, mitä suomalainen politiikka tarvitsee.

Rosa Meriläinen

Veteraanikansanedustaja
Maria Ohisalon puheenjohtajakampanjan vetäjä

 

*MARIAS TESER

STOPPA OJÄMLIKHETEN

Utslagningen börjar ofta redan i vaggan. Finland behöver ett långsiktigt program mot ojämlikhet. Vi stöder byggande för att skapa jobb och förmånligare bostäder. Genom att förhindra fattigdom och utslagning preventivt kan vi undvika mänskliga tragedier, spara på kostnader och ge alla en chans att blomstra på sitt sätt.

MÖJLIGHETERNAS ARBETSMARKNAD

Jobben förändras. Vi måste ändra på utbildningen, ge folk möjligheter att skola om sig eller vidareutbilda sig och stärka sin funktionsförmåga på en föränderlig arbetsmarknad. Vi behöver en flexibel arbetsmarknad som skapar möjligheter, och en stark basomsorg som kan hjälpa folk framåt när det behövs.

MÅTTFULLHETEN I FOKUS

Vårt ekologiska fotavtryck är ett av världens största – låt oss minska det tillsammans. Boende, trafik och mat är individuella val, men en hållbar politik ger de bästa förutsättningarna. Vi behöver en returekonomi, nya energi-innovationer och grön teknik nu för att bromsa och anpassa oss till klimatförändringen.

TILLVÄXT INOM MILJÖNS RAMAR

En fungerande marknad kan ta fram lösningar som hejdar klimatförändringen och skapar nya jobb i hållbara branscher. Marknaden måste ändå tyglas inom ramarna för social rättvisa och miljö. Vi behöver också mer grön företagsamhet.